Trwa ładowanie...
d1e8y34
d1e8y34
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta umowy ? łączne kryterium umowy znaczącej (51/2 ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta umowy ? łączne kryterium umowy znaczącej (51/2014)
Share
d1e8y34

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta umowy ? łączne kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 roku Spółka Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") zawarła transakcje z Zakładem Energetycznym ZEN Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, których łączna wartość wynosi 8 385 775,21 zł brutto. Umową o największej wartości jest Umowa nr 18/2014 na Wykonanie robót budowlanych, montażowych elektrycznych, ślusarskich, spawalniczych oraz ekspertyz i badań na urządzeniach, obiektach i instalacjach energetycznych Synthos Dwory Oświęcim za wynagrodzeniem 4 182 000,00 zł brutto. Termin zakończenia wyznaczono na 31 marca 2015 roku. Strony zastrzegły sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)
d1e8y34

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-11-21 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1e8y34

Podziel się opinią

Share
d1e8y34
d1e8y34