Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o warunkach z ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o warunkach znaczącego zamówienia. (49/2014)
Share
d1uwuyq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-13
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o warunkach znaczącego zamówienia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 roku, otrzymał od podmiotu zależnego ZBACH Sp. z o.o. (?Spółka?) z siedzibą w Tarnowie wiadomość o powzięciu w tym dniu przez Zarząd Spółki informacji o zleceniu Spółce kompleksowej realizacji tj. wykonania, dostawy i montażu zbiorników stalowych popiołów wraz ze zbiornikiem sorbentu, zabezpieczonych antykorozyjnie wraz z elementami wyposażenia przez Wykonawcę INSTAL Kraków S.A. w ramach zadania: ?Budowy nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną (?) Szacunkowa wartość wynagrodzenia: netto 7.288.920,00 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) +VAT Czas realizacji przedmiotowego zamówienia: od listopad 2014r. do luty 2015r. Wszystkie parametry wyczerpujące znamiona umowy znaczącej zostaną podane w momencie podpisania umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)
d1uwuyq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-11-13 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq