Trwa ładowanie...
d22u9lk

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta (1/2013)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta (1/2013)

Share
d22u9lk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku otrzymał od spółki zależnej MD-PROECO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy następującej treści informację: "W dniu 20.12.2012 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia dokonał zmiany wpisu w Dziale 1 w rubryce 7 ? Dane wspólników w KRS Spółki MD-PROECO Sp. z o.o. Zmiana powyższa polega na dodaniu nowego wspólnika ? Przedsiębiorstwo Usług Technicznych UNIMECH S.A. z siedzibą w Nowej Białej 38, co spowodowało zmianę w strukturze kapitału Spółki MD-PROECO Sp. z o.o. Wysokość kapitału zakładowego Spółki MD-PROECO Sp. z o. o. nie uległa zmianie, wynosząc 14.297.000,00 zł i dzieląc się na 28.594 udziały o wartości 500,00 zł każdy. Zmieniła się natomiast struktura posiadanych przez wspólników udziałów i kształtuje się ona jak w załączeniu": Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik RB 1_2013.pdf | Struktura kapitału zakładowego | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 697 555 081 | | (33) 444 60 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-01-04 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk