Trwa ładowanie...
d21eqih
rząd
05-03-2013 21:18

CIR: informacja po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

...

d21eqih
d21eqih

05.03. Warszawa - CIR informuje:

Rząd kontynuował obrady rozpoczęte 26 lutego br.

Podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Rada Ministrów odroczyła podjęcie decyzji w sprawach:

d21eqih

projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

założeń do projektu ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Rząd zaakceptował możliwość przekazania przez podatnika na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego 0,5 odpisu podatkowego.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

d21eqih

Rozszerzono listę osób, które nie muszą spełniać wymogu przepracowania 6 miesięcy (w ciągu roku kalendarzowego u tego samego pracodawcy), aby otrzymać tzw. trzynastą pensję. Chodzi o pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Proponowane rozwiązanie wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r., który stwierdził niezgodność z konstytucją przepisu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który pomija okres urlopu macierzyńskiego, jako uprawniający do tzw. 13 pensji (w wielkości proporcjonalnej do okresu pracy) w sytuacji nieprzepracowania u danego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Obecnie, jeśli pracownik nie przepracował u jednego pracodawcy całego roku, zachowuje prawo do tzw. "13" w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, ale pod warunkiem, że pracował przynajmniej pół roku. Jednak prawo dopuszcza wyjątki od tej zasady, czyli zwalnia z konieczności spełnienia tego warunku (przepracowania co najmniej 6 miesięcy) m.in. w sytuacji, kiedy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. Oznacza to, że w takich przypadkach pracownik ma prawo do "13" bez przepracowania co najmniej 6 miesięcy. Jednak z tego preferencyjnego rozwiązania nie mogą korzystać osoby, które korzystały z urlopu macierzyńskiego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie przepisy wykluczają matkę, która - zgodnie z konstytucją - ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ abuj/

d21eqih
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21eqih