Trwa ładowanie...
d384zo8
prawo

CIR: Sejm zajął się pakietem ustaw zdrowotnych (komunikat)

...

Share
d384zo8

27.10. Warszawa - CIR informuje:

Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych przewidującym m.in. fakultatywne przekształcenia szpitali. - Przystępujemy do finału batalii o lepsze szpitale, tańsze leki, lepszą dolę pacjenta i jego prawdziwe prawa - podkreślił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak zaznaczył Prezes Rady Ministrów, propozycje rządu są korzystne dla pacjenta i szpitali. - Proponujemy nowy ład, w którym pacjent będzie czuł się bezpieczniej, losy szpitali będą przewidywalne, a kupujący leki nie będzie zdany na łaskę i niełaskę firm farmaceutycznych - podkreślił. - To są bardzo ważne kroki, a będą jeszcze następne - zapewnił Donald Tusk.

d384zo8

Szef rządu powiedział, że potrzeba odwagi, by przeciwstawić się interesom niezgodnym z prawami pacjenta. - Tak jak wtedy, gdy minister Ewa Kopacz postawiła się firmom farmaceutycznym, w czasie słynnego globalnego skandalu ze szczepionkami, tak i dzisiaj potrzeba podobnej odwagi, by przeciwstawić się pewnym interesom, które nie zawsze są zgodne z tym, czym jest interes polskiego pacjenta - zaznaczył premier. - Spodziewamy się, że pakiet zdrowotny będzie budził opór, np. firm farmaceutycznych, skoro chcemy je skłonić do obniżenia cen leków - dodał.

Minister Ewa Kopacz podkreśliła, że rozpoczęcie pracy nad ustawami zdrowotnymi będzie szansą na zreformowanie systemu ochrony zdrowia. - Wierzę, że dzisiejsza dyskusja będzie zwycięstwem przede wszystkim pacjentów, ale zaraz potem uczciwych lekarzy i uczciwych pielęgniarek. - zaznaczyła. - Jestem przekonana, że na sali sejmowej będziemy mówić wyłącznie językiem merytorycznym - dodała minister.

Premier Donald Tusk wyraził najwyższe uznanie dla wysiłku osób, które pracowały nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych, w tym dla minister Ewy Kopacz.


Posłowie przystąpią dziś do pierwszego czytania 8 projektów ustaw zdrowotnych. Zawarte w pakiecie rozwiązania zakładają:

d384zo8

Poprawę zarządzania i kondycji finansowej polskich szpitali

Dzięki projektowi ustawy o działalności leczniczej, wprowadzona zostanie możliwość fakultatywnego przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe. Jeśli szpital na koniec roku przyniesie straty, to samorząd będzie mógł je pokryć (ma na to 3 miesiące). Jeśli się na to nie zdecyduje, szpital będzie musiał zostać przekształcony w spółkę kapitałową.

Informatyczny skok w dokumentacji medycznej

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki nowym rozwiązaniom pacjenci będą mogli umawiać się na wizyty on-line i będą powiadamiani drogą elektroniczną o terminie wizyty. Wystawianie będą e-recepty, e-skierowania czy e-zlecenia, dzięki którym pacjent nie będzie musiał nosić ze sobą tych dokumentów w formie papierowej. Pracownik apteki będzie miał wgląd do elektronicznej recepty, a lekarz specjalista do skierowania.

d384zo8

Krótsze kolejki do lekarzy

Dzięki projektowi ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, szpitale będą przesyłać pomiędzy sobą i NFZ numery PESEL wraz z innymi danymi pacjentów. Będzie to źródłem informacji o tym czy pacjent nie oczekuje w 3-4 kolejkach do zabiegów w różnych szpitalach.

Wyeliminuje to też sytuacje, kiedy pacjent już po wykonanym zabiegu, dalej widnieje na liście oczekujących, a przez to wydłuża kolejkę. Ponadto, dzięki nowej ustawie dotacja celowa ministra zdrowia będzie przekazywana wyłącznie na świadczenia dla osób nieubezpieczonych (kobiet w ciąży, dzieci do 18-go roku życia, skazanych, uzależnionych od narkotyków). Teraz z dotacji pokrywane są również koszty administracyjne NFZ, co oznacza mniej pieniędzy dla pacjentów.

Szybszą drogę dochodzenia roszczeń za błędy lekarskie

d384zo8

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu popełnionych błędów medycznych na drodze administracyjnej, przed komisją wojewódzką, czyli poza drogą sądową. Maksymalny termin uzyskania odszkodowania to 6 miesięcy. Przestrzeganiem nowego prawa zajmie się Rzecznik Praw Pacjentów.

Uporządkowanie kwestii sprzedaży leków przez Internet

Zmiana Prawa farmaceutycznego ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez jasne przepisy dotyczące prowadzenia sprzedaży leków na receptę przez Internet. Wprowadzona zostanie definicja sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, a sprzedający leki na receptę za pośrednictwem Internetu będą musieli traktować taką sprzedaż jako sprzedaż wysyłkową. Obecnie taka sprzedaż nie jest uregulowana.

Rozdzielenie kompetencji w zakresie rejestracji i refundacji leków

d384zo8

Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych ujednolica przepisy dotyczące Urzędu. Rozdzielone zostaną kompetencje rejestracji leków i ich refundacji. Za rejestracje odpowiedzialny będzie Urząd, a za refundację Ministerstwo Zdrowia. Ponadto, Urząd stanie się centralnym organem władzy rządowej. Teraz jest państwową jednostką budżetową.

Więcej lekarzy w szpitalach i przychodniach

Dzięki projektowi nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, staż odbywany na 7. roku zostanie zastąpiony zajęciami praktycznymi na 6. roku studiów. Studenci będą zdobywać taką samą wiedzę jak obecnie. Spowoduje to wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, co oznacza więcej lekarzy w szpitalach i przychodniach. Zlikwidowany zostanie również LEP (Lekarski Egzamin Państwowy) i LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy).

Jednakowe ceny leków refundowanych w aptekach

d384zo8

Dzięki projektowi ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wprowadzony zostanie system sztywnych marż detalicznych i hurtowych. Spowoduje to, że ceny leków refundowanych będą na jednakowym poziomie we wszystkich aptekach.


Parlament pracuje już nad trzema projektami ustaw zdrowotnych. Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uporządkuje zasady i standardy kształcenia pielęgniarek i położnych, a w konsekwencji przyczyni się do zachęcenia młodych osób do wybrania tej ścieżki kariery zawodowej. Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących samorządu pielęgniarek i położnych. Uregulowane zostaną także kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Natomiast nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza możliwość zawierania długoletnich umów na świadczenie usług ratownictwa medycznego. Umożliwi to lepsze dysponowanie środkami każdego oddziału ratowniczego, a także zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania na projekty, np. zakup sprzętu ze środków unijnych, które wymagają zapewnienia wieloletniego finansowania.

W ramach pakietu zdrowotnego rząd przygotowuje jeszcze nowelizację ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych (założenia do projektu Rada Ministrów przyjęła 12 października br.) oraz projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia pracuje ponadto nad założeniami do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych. Dzięki dodatkowym ubezpieczeniom skróci się czas oczekiwania w kolejkach przez pacjentów. Przewiduje się, że dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne powinny zacząć obowiązywać w 2011 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP) kom/ wni/

d384zo8

Podziel się opinią

Share
d384zo8
d384zo8