Trwa ładowanie...
ddi34aj
ddi34aj

CIR ws. konsultacji nt. reformy emerytalnej (komunikat)

...
Share
ddi34aj

14.02. Warszawa - CIR informuje:

Rozpoczęły się konsultacje społeczne jednej z najważniejszych reform zapowiedzianych w expos, premiera Donalda Tuska. Chodzi o zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada, że od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Więcej informacji znajduje się w załączonej prezentacji. Załączamy także projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

ddi34aj

Zgodnie z przyjętymi zasadami projekt został także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS oraz na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Projekt aktu prawnego zostanie przesłany do zaopiniowania przez szerokie grono partnerów społecznych, w tym przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje kobiet, organizacje i związki zawodowe rolników.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z późn. zm.) projekt skierowany będzie do konsultacji z następującymi organizacjami związków zawodowych: Komisją Krajowej NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) projekt skierowany będzie do konsultacji z następującymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców: Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club Związek Pracodawców.

ddi34aj

Projekt zostanie również przedstawiony: Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Krajowej Izbie Gospodarczej, Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Projekt przekazany zostanie także do konsultacji organizacjom kobiecym: Kongresowi Kobiet Polskich, Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety, Bałtyckiemu Centrum Gender, Demokratycznej Unii Kobiet, Europejskiemu Forum Właścicielek Firm, Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Lidze Kobiet Polskich, Międzynarodowej Fundacji Kobiet, Stowarzyszeniu Współpracy Kobiet, NEWW Polska (NP).

Projekt ustawy zostanie przekazany również do zaopiniowania organizacjom rolniczym i związkom zawodowym rolników, w tym: Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych "Solidarność", Związkowi Zawodowemu Rolnictwa "Samoobrona", Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związkowi Zawodowemu Rolników "Ojczyzna", Związkowi Zawodowemu Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni", Związkowi Zawodowemu Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Oddział Siedlce. Związkowi Zawodowemu Wsi i Rolnictwa "Solidarność Wiejska", Związkowi Zawodowemu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY", Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Ponadto projekt przekazany zostanie do zaopiniowania: Zrzeszeniu Prawników Polskich - Zarząd Główny, Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Radzie Prokuratury, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Związkowi Powiatów Polskich.

ddi34aj

Projekt zostanie również skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ale do konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Opinie można wysyłać wypełniając formularz znajdujący się na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/komentarz/dokument/36440/dodaj.

Podstrona projektu ustawy na stronach RCL znajduje się pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/28364/katalog/28367.

Instrukcja konsultacji społecznych znajduje się pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl.

ddi34aj

W celach organizacyjnych prosimy o wpisywanie pod treścią opinii: imię, nazwisko, adres e-mail (jednak nie są to dane niezbędne).

Konsultacje potrwają 30 dni.

Grzegorz Szymański

Zastępca dyrektora Centrum Informacyjne Rządu

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

ddi34aj

Podziel się opinią

Share
ddi34aj
ddi34aj