Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5

CIR ws. procedury postępowania z ofiarami przemocy seksualnej (komunikat)

...
Share
d173ca5

25.11. Warszawa - CIR informuje:

25 listopada b.r., w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i w dniu rozpoczęcia międzynarodowej kampanii "16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć" podczas konferencji prasowej Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania przyjęta została przez Przedstawicieli/ Przedstawicielki Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego, Fundację Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz Europejską Unię Kobiet pierwsza w Polsce Procedura postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej, opracowana z inicjatywy Minister Elżbiety Radziszewskiej Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Pierwsza w Polsce Procedura postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej jest rezultatem prac międzyresortowych w ramach Platformy działania "Stop przemocy seksualnej w Polsce".

d173ca5

W pracach nad Procedurą uczestniczyli: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania - inicjator prac. Dzięki współpracy międzyresortowej zostanie ona upowszechniona w Placówkach opieki medycznej i jednostkach Policji.

Opracowany również zostanie, towarzyszący Procedurze, informator Prawa ofiary przemocy seksualnej, który przekazywany będzie ofierze przemocy seksualnej w placówkach medycznych i w jednostkach Policji.

Jednym z głównych problemów w obszarze przestępstw seksualnych jest fakt bardzo niskiego poziomu ujawniania tych przestępstw. Na podstawie badań wiktymizacyjnych przyjmuje się, że w Polsce dochodzi do ujawnienia jedynie około 8 proc. popełnionych przestępstw seksualnych. W ponad 90 proc. przypadków zgwałceń sprawcy pozostają bezkarni.

Jak wynika z analiz, przed złożeniem wniosku o ściganie powstrzymuje m.in. obawa przed długotrwałą i poniżającą procedurą - problem tzw. wtórnej wiktymizacji. W rozwiązaniu tych problemów ma pomóc m.in. ww. Procedura postępowania Policji i Placówki medycznej z Ofiarą przemocy seksualnej.

d173ca5

Procedura, zwiększająca poczucie bezpieczeństwa i komfortu ofiar, przyczyniająca się do skutecznego poinformowania ofiary przemocy seksualnej o jej prawach oraz zapewniająca właściwe zabezpieczenie materiału dowodowego, będzie sprzyjać częstszym decyzjom kobiet o zgłaszaniu przestępstw seksualnych i skuteczniejszemu ściganiu przestępstw.

Jak podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk: Niezwykle istotnym elementem procedury jest idea posiadania przez Policję tzw. pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym i udostępniania ich personelowi medycznemu w przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin ciała ofiary przemocy seksualnej i zabezpieczenia dowodów dla potrzeb postępowania karnego. Taki gotowy zestaw odpowiednio dobranych narzędzi i materiałów z dołączoną instrukcją użycia - daje gwarancję, że żaden etap badania nie zostanie pominięty bądź nieprawidłowo przeprowadzony. Wydaje się, że umożliwiłoby to lekarzowi zastosowanie właściwego i wystandaryzowanego toku postępowania.

Jak stwierdził Stanisław Chmielewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: opracowanie przedmiotowej Procedury jest niezwykle konieczne i wskazane, mając na uwadze zróżnicowany sposób dotychczasowej współpracy Policji z placówkami medycznymi w zakresie postępowania z osobami poddanymi przemocy seksualnej. Organy postępowania, a także osoby wykonujące niezbędne czynności w placówkach medycznych, powinny w sposób ujednolicony wykonywać niezbędne czynności z zachowaniem wrażliwości i poszanowaniem godności osób pokrzywdzonych przestępstwem seksualnym, co zapewniają przepisy Procedury. Przyczyni się to do podwyższenia standardów działań w tym zakresie, zabezpieczy w sposób maksymalny interesy osób pokrzywdzonych oraz może wpłynąć na skuteczniejsze zwalczanie i ściganie tego typu przestępstw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5