Trwa ładowanie...
dlx1goj
espi
07-03-2013 08:57

CITY INTERACTIVE S.A. - Korekta jednostkowych wybranych danych finansowych zaprezentowanych w f...

CITY INTERACTIVE S.A. - Korekta jednostkowych wybranych danych finansowych zaprezentowanych w formularzu raportu okresowego jednostkowego za rok 2012. (16/2013)

Share
dlx1goj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta jednostkowych wybranych danych finansowych zaprezentowanych w formularzu raportu okresowego jednostkowego za rok 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie formularza raportu okresowego jednostkowego za rok 2012 opublikowanego w dniu 7 marca 2013 roku, Omyłkowo w formularzu raportu jednostkowego R/2012 zostały zaprezentowane skonsolidowane wybrane dane finansowe, zamiast jednostkowych wybranych danych finansowych, które przedstawiają się jak poniżej: JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 2012r. 2011r. 2012r. 2011r. Przychody netto ze sprzedaży 30 982 69 933 7 423 16 891 produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 807 20 585 -4 985 4 972 Zysk (strata) brutto -22 608 21 806 -5 417 5 267 Zysk (strata) netto -18 996 17 103 -4 551 4 131 Przepływy pieniężne netto z działalności 6 956 26 228 1 667 6 335 operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności -26 284 -21 558 -6 298 -5 207 inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności 19 669 -5 248 4 713 -1 268 finansowej Przepływy pieniężne netto, razem 342 -578 82 -140
Aktywa razem 73 653 71 130 18 016 16 105 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 031 12 534 7 835 2 838 Zobowiazania długoterminowe 114 334 28 76 Zobowiązania krótkoterminowe 31 917 12 200 7 807 2 762 Kapitał własny 41 622 58 596 10 181 13 267 Kapitał zakładowy 1 265 1 265 309 286 Liczba akcji w tys. szt. 12 650 12 650 12 650 12 650 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) -1,50 1,35 -0,36 0,33 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 3,29 4,63 0,80 1,05 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza 17 | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 619 85 90 | | +48 22 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlx1goj
dlx1goj