Trwa ładowanie...
dxrkqax

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A) (49/2011)

Share
dxrkqax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania (QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj. QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze") - dotyczące zmniejszenia wspólnie przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce City Interactive S.A. oraz zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce City Interactive S.A. Zejście przez Fundusze poniżej 5% nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 16 grudnia 2011 roku.Na dzień 19 grudnia 2011 roku Fundusze łącznie posiadają 628 945 akcji Emitenta, co stanowiło 4,97% kapitału zakadowego Emitenta i stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegóły zawiadomienia w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Quercus TFI 19.12.2011r.pdf | Zawiadomienie Quercus TFI z dnia 19.12.2011r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza 17 | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-158-57-59 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

Podziel się opinią

Share
dxrkqax
dxrkqax