Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S...

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (6/2013)
Share
ddq606j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj. QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze") - dotyczące zmniejszenia wspólnie przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w City Interactive S.A. oraz zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w City Interactive S.A. Zejście przez Fundusze poniżej 5% nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 23 stycznia 2013 roku Na dzień 243 stycznia 2013 roku Fundusze łącznie posiadają 610 902 akcji Emitenta, co stanowił 4,83% kapitału zakadowego Emitenta i stanowił 4,83% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegóły zawiadomienia w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Quercus 25.01.2013.PDF | Zawiadomienie Quercus 25.01.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
118-158-57-59 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Marek Tymiński Prezez Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j