Trwa ładowanie...
d69ydvk
d69ydvk
espi

CNT S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (28/2013)

CNT S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (28/2013)
Share
d69ydvk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej "Emitent") przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2012 roku (w okresie objętym roczną informacją okresową). Pełna treść raportów podanych do publicznej wiadomości, wymienionych w załączniku do niniejszego raportu, dostępna jest na stronie internetowej CNT S.A.: www.cntsa.pl (zakładka "Relacje inwestorskie"), jak również w siedzibie w siedzibie CNT S.A. w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Partyzantów 11. Jednocześnie CNT S.A. informuje, że niektóre informacje zawarte w raportach ujętych w zestawieniu mogą być nieaktualne. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z poźn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Wykaz raportów za 2012.pdf Wykaz informacji przekazanych przez CNT S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2013-04-24 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d69ydvk

Podziel się opinią

Share
d69ydvk
d69ydvk