Trwa ładowanie...
d3lhttw
d3lhttw
espi

CNT S.A. - Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz rozpoznawania aktywów o znacznej w ...

CNT S.A. - Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz rozpoznawania aktywów o znacznej wartości (42/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lhttw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz rozpoznawania aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: ?CNT?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 26 listopada 2014r. podjął uchwałę zmieniającą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 pkt 44 i § 2 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 133) z: 10% wartości kapitałów własnych CNT SA na: 10% wartości przychodów ze sprzedaży CNT S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy CNT S.A. będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe ? 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej CNT S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W ocenie Emitenta wartość kapitałów własnych CNT S.A. nie jest kryterium pozwalającym na
właściwą ocenę znaczenia istotności zawartych umów i aktywów o znacznej wartości, a zmiana kryterium pozwoli na dokonywanie właściwej oceny zawieranych umów i oceny aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d3lhttw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Piotr Jakub Kwiatek Prezes Zarządu
2014-11-26 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhttw

Podziel się opinią

Share
d3lhttw
d3lhttw