Trwa ładowanie...

Co się zmieni w 2014 roku?

Nowy rok przyniesie ważne zmiany w prawie pracy, które wpłyną zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Do najważniejszych należą podniesienie płacy minimalnej, elastyczny czas pracy czy reforma urzędów pracy, która ma pomoc w skuteczniejszej walce z bezrobociem

Co się zmieni w 2014 roku?Źródło: © rupbilder - Fotolia.com
d3djei6
d3djei6

Firmy będą mogły stosować 12-miesięczny okres rozliczenia czasu pracy, ruchomy oraz przerywany czas pracy, wprowadzone w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników.

Okres rozliczeniowy będzie mógł być przedłużony maksymalnie do roku. Musi to być poparte uzasadnionym przyczynami związanymi z funkcjonowaniem danego zakładu pracy. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek zachować ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Firmy zyskają także możliwość sporządzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla pracownika na okres krótszy niż przyjęty w firmie okres rozliczeniowy. Musi on jednak obejmować co najmniej miesiąc. Jeżeli zaś w konkretnym miesiącu, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy ze względu na przyjęty rozkład czasu pracy to przysługuje mu za ten czas, co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W zakresie ruchomego czasu pracy będą funkcjonować dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada, że pracodawca będzie mógł wyznaczyć godziny rozpoczęcia pracy przez personel. Drugie mówi o tym, że przedział czasowy, w którym należy rozpocząć pracę będzie określony w rozkładzie czasu pracy, a dokładną godzinę wybierze sam pracownik. Zmiany dotyczą też przerywanego czasu pracy, który do tej pory mógł być wprowadzony tylko w drodze układu zbiorowego. Teraz może się to odbywać także na podstawie porozumienia z organizacjami związkowymi lub wyznaczonymi przedstawicielami pracodawców. Dodatkowy urlop macierzyński

d3djei6

Przyznające rodzicom nowe uprawnienia przepisy o urlopach macierzyńskich, które weszły w życie 17 czerwca, będą także obowiązywać w 2014 roku. Zgodnie z ustawą, łączny czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego wyniesie w sumie 52 tygodnie. W przypadku urodzenia dwójki dzieci lub więcej w jednym porodzie, zostanie wydłużony do 65-71 tygodni.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zwiększy się do 6 tygodni po urodzeniu jednego dziecka i 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Będzie mógł on być wykorzystany tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, w jednej lub dwóch następujących po sobie częściach. Uzyskać go będą mogli zarówno matka, jak i ojciec dziecka.

Pracownik, który przebywa na urlopie macierzyńskim, a chciałby wrócić do pracy w wymiarze czasu przez siebie wskazanym, będzie składał wniosek do pracodawcy w terminie poprzedzającym planowaną datę powrotu o co najmniej 14 dni. Zdaniem MPiPS nowe przepisy ułatwią i uelastycznią możliwości połączenia opieki nad małym dzieckiem z pracą.

d3djei6

Mniejszy wymiar czasu pracy i ekwiwalent urlopowy

Roczny wymiar czasu pracy w 2014 r. wyniesie równo 2000 godzin, na co złoży się 250 dni pracy po 8 godzin. Będzie to o 8 godzin mniej niż w 2013. Najwięcej (po 23 dni) będziemy pracować w lipcu i październiku, a najmniej w listopadzie (18). W tym ostatnim miesiącu będzie też najwięcej dni wolnych w całym roku (12). Najbardziej zapracowany będzie 3 kwartał (65 dni pracy-27 wolnych), a najmniej 3 kwartał (61-30).
Z kolei ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany dzień urlopu oblicza się na podstawie specjalnego współczynnika, który ustalany jest odrębnie dla każdego roku. W 2014 roku wyniesie on dla pracownika zatrudnionego na pełen etat 20,83, podczas gdy w 2013 r. było to nieco więcej - 20,916. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu współczynnik ten ustalony został proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy np. ¾ etatu – 15,62,½ etatu – 10,42; ¼ etatu – 5,21
Ustala się go odrębnie w każdym roku, odliczając od liczby dni kalendarzowych, dni wolne od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy, niedziele i święta. Ten wynik dzieli się potem przez 12. Dla 2014 roku: (365 – 115)/12=20,83.

KK,JK,WP.PL

d3djei6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3djei6