Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
komornik
16-10-2019 11:38

Co zrobić gdy komornik zajmie pensję - odpowiada ekspert Rafał Wojtyna

Masz niespłacone kilka rat kredytu? Niewielki dług, o którym zapomniałeś? A może zaległości względem urzędu skarbowego? Jest wiele sytuacji w których aby wyegzekwować należności komornik może zająć nasze konto, a wraz z nim naszą pensję. Podpowiadamy, co zrobić w takim wypadku, jak tego uniknąć, oraz jaka kwota musi zostać na naszym rachunku.

Co zrobić gdy komornik zajmie pensję - odpowiada ekspert Rafał WojtynaŹródło: materiały partnera
d11byam

Kiedy komornik może zająć wynagrodzenie?

-Po pierwsze, nie musimy obawiać się wizyty komornika, jeśli kilka dni, a nawet tygodni zwlekamy z zapłatą raty kredytu. Egzekucja komornicza jest ostatnim krokiem mającym na celu odzyskanie długu i wierzyciel stosuje się ją gdy zawiodą inne możliwość np. wezwania do zapłaty, monity - wyjaśnia nasz ekspert, Rafał Wojtyna z Warszawy. - Musimy pamiętać, że komornik jest jedynie wykonawcą wyroku sądowego o przeprowadzeniu egzekucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym do komornika składa wierzyciel. Zanim to nastąpi, może minąć kilka miesięcy, a nawet lat. Dlatego jeśli zwlekamy z zapłatą przez krótki czas, to po prostu powinniśmy się postarać jak najszybciej uregulować należność, wtedy na pewno nie będzie grozić nam wizyta komornika, ani zajęcie konta - wyjaśnia Wojtyna.

Należy pamiętać, że zanim zostaniemy poddani egzekucji komorniczej, musimy otrzymać przynajmniej wezwanie do zapłaty , w którym będzie wskazana kwota zadłużenia. Pism informujących o zadłużeniu może być kilka. Dopiero po dostarczeniu do nas zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji możemy być pewni, że sprawą zajmuje się komornik.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Komornik musi zostawić na naszym koncie kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku. W 2017 r. Kwota ta wynosi 2000 zł brutto (1459 zł netto). Jeśli jesteśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, to kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu - adekwatnie do części etatu.

d11byam

Jeśli chodzi natomiast o limity zajęć, to zależy to, od formy umowy, jaką związany jest pracownik z pracodawcą. Będą one inne dla poszczególnych rodzajów umów. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy, osobom zatrudnionym na pełen etat, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. Natomiast w przypadku gdy egzekwowane są zobowiązania alimentacyjne, to komornik może zająć aż 60% wynagrodzenia.

Jeśli chodzi natomiast o świadczenie pracy odbywa się w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym dobrze wszystkim znaną umowę-zlecenie, komornik ma prawo zająć pełną kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem może być sytuacja, w której środki pozyskiwane z tego tytułu są jedynym i stałym źródłem dochodu dłużnika – wówczas komornik może zastosować reguły obowiązujące dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jednak w takiej sytuacji, dłużnik musi zgłosić się z do komornika i przedłożyć odpowiednie dokumenty na udowodnienie powyższych okoliczności.

Jak długo komornik blokuje konto bankowe?

Komornik blokuje środki na koncie i zajmuje środki , do chwili kiedy wyegzekwuje całość zadłużenia. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego wysyła pismo do banku w którym uchyla zajęcie konta.

Pamiętaj, że na każdym etapie czynności komorniczych, możesz odwołać się do sądu, ale należy robić to jedynie w uzasadnionych przypadkach.

d11byam
d11byam