Trwa ładowanie...
d3hv77j

CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku...

CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku (4/2012)

Share
d3hv77j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Codemedia Spółki Akcyjnej w Warszawie (Spółka) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 31.01.2011 r. zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w 2011 roku przez Członka Zarządu Spółki, Pani Anny Gruszki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2011 r.) łącznie wartości 5.000 euro. Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu ESPI.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_AG.pdf Zwiadomienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Sławomir Kornicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

Podziel się opinią

Share
d3hv77j
d3hv77j