Trwa ładowanie...
d2bwo5r

COGNOR S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.12.2010 (46/2010)

COGNOR S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.12.2010 (46/2010)

Share
d2bwo5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.12.2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent]podaje treść podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29.12.2010 roku :Uchwała Nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: wyboru Przewodniczącego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.Informacja na temat głosowania nad uchwałą:Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %Łączna liczba ważnych głosów, w tym:"za"?41.802.969"przeciw"?0"wstrzymujących się"?519.916Uchwała Nr 2Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: przyjęcia porządku obradNadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Podjęcie uchwał w sprawach:a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej dnia 26 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.b) nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.6. Zamknięcie obrad.Informacja na temat głosowania nad uchwałą:Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %Łączna liczba ważnych głosów, w tym:"za"?42.399.885"przeciw"?0"wstrzymujących się" - 0Uchwała Nr 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży1.W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o.i ArcelorMittal
Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [łącznie Kupujący]stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. c) i g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cognor S.A. ("Spółka") niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. z siedziba w Poraju. Zbycie, o którym mowa powyżej
następuje w celu dalszej odsprzedaży tychże aktywów ostatecznie do Kupujących. Sprzedaż może odbyć się na warunkach ustalonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży zawartej 26 listopada 2010 roku.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacja na temat głosowania nad uchwałą:Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 42.399.885Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 64,03 %Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 42.399.885"za"?42.399.885"przeciw"?0"wstrzymujących się"?154.500Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 4 w sprawie nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SAInformacja na temat głosowania nad uchwałą:Liczba akcji, których oddano ważne głosy : 1.318.553Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 1,99 %Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 1.318.553"za"?289.137"przeciw"?874.916"wstrzymujących się"?154.500 | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bwo5r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bwo5r

Podziel się opinią

Share
d2bwo5r
d2bwo5r