Trwa ładowanie...
d3hv77j

COGNOR S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta (2/2013)

COGNOR S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta (2/2013)

Share
d3hv77j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. (Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło pismo z dnia 4 stycznia 2013 pismo od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w Warszawie pismo następującej treści: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Cognor SA ("Spółka") w imieniu Funduszy TFI PZU. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza 5%: Liczba akcji
posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 r.: 4 373 522 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,60% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 r.: 4 373 522 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,60% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r.: 4 373 522 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,60% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 4 373 522 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,60% Ponadto TFI PZU SA działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje, że w związku z wejściem z życie z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy z klientami, dla których wykonywane są czynności, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn, zm.), udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r.: 4 373 522 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,60% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 4 373 522 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,60% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013r.: 4 400 144 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,64% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 4 400 144 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,64% TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

| | | COGNOR S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-360 | | Poraj | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zielona | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 34 316 01 10 | | 34 316 01 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cognor@cognor.eu | | www.cognor.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hv77j

Podziel się opinią

Share
d3hv77j
d3hv77j