Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

COGNOR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (14/2014)

COGNOR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (14/2014)
Share
d16aau6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) ("KSH") zwołuje na dzień 21 maja 2014 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik nr 1 RB 14_2014 projekty uchwal ZWZ 21-05-2014.pdf Projekty uchwał ZWZ 21-05-2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COGNOR S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360 PORAJ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZIELONA 26
(ulica) (numer)
34/ 316 01 10 34/ 316 01 11
(telefon) (fax)
cognor@cognor.pl www.cognor.pl
(e-mail) (www)
584-030-43-83 190028940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6