Trwa ładowanie...
d4lmlwk

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych (24/2013)

Share
d4lmlwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. informuje, iż działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 30.01.2013 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Spółkę własność 501.292 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, skupionych w okresie od 14.01.2013 roku do dnia 24.01.2013 roku o czym emitent informował raportami bieżącymi o numerach od 12/2013 do 21/2013. Nabyte akcje stanowią 0,35 % kapitału zakładowego i dają 501.292 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,35 % udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 2,17 zł za jedną akcję. Na dzień sporządzenia raportu Colian S.A. posiada 8.628.332 akcji, co stanowi 6,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 8.628.332 głosów, co stanowi 6,02 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 5903314 | | 62 5903329 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | www.colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk