Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

COLIAN SA - Tekst Jednolity Statutu Spółki (42/2013)

COLIAN SA - Tekst Jednolity Statutu Spółki (42/2013)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN SA
Temat
Tekst Jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd w załączeniu przekazuje Tekst Jednolity Statutu Spółki, który został dzisiaj przyjęty przez Radę Nadzorczą. Zmiany w statucie zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.03.2013, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 38/2013 z dnia 14.03.2013r.
Załączniki
Plik Opis
Statut Colian S.A. z dnia 14.03.2013.pdf Statut Colian S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLIAN Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
COLIAN SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 590 33 14 62 590 33 29
(telefon) (fax)
dzialprawny@colian.pl jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3