Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrum ...

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z osobą wchodzącą w skład organów zarządzających COLUMBUS CAPITAL S.A. - (dalej: Osoba Zobowiązana), o transakcjach zbycia akcji Emitenta o wartości poniżej 5.000 EUR. Wykaz transakcji sprzedaży akcji Emitenta przez Osobę Zobowiązaną: 1) 21 listopada 2014 roku 3.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,48 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. Łączna wartość transakcji zbycia akcji Emitenta dokonanych przez Osobę Zobowiązaną wyniosła 1.680 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 7
(ulica) (numer)
+48 32 203 31 30
(telefon) (fax)
biuro@columbuscapital.pl www.columbuscapital.pl
(e-mail) (www)
9492163154 241811803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6