Trwa ładowanie...
d2xu0k6

Columbus Capital - Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty od spółki zależnej (10/2015) - EBI

Columbus Capital - Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty od spółki zależnej (10/2015)

Share
d2xu0k6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku, dotyczącego porozumienia inwestycyjnego, zawartego z grupą pięciu osób fizycznych, zmierzającego do powołania nowej Spółki Akcyjnej do realizowania planu wspólnej inwestycji w rozwój technologii 3D oraz produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej 3FX Sp. z o. o. wezwanie do udzielenia pożyczki pozostałej kwoty 178.000 zł. Zarząd Emitenta obecnie dokonuje analizy finansowej wyników realizowanych działań operacyjnych przez spółkę zależną 3FX Sp. z o.o., na podstawie których oceni warunki dalszego zaangażowania w inwestycję. Aktualne zaangażowanie kapitałowe w Spółce zależnej 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wynosi 122.000 zł. Emitent podaje niniejszą informację, gdyż stanowi ona realizację strategii rozwoju, poprzez zaangażowanie Spółki w
projekty inwestycyjne, co ma bezpośredni wpływ na przychody Emitenta oraz rozwój grupy kapitałowej Columbus Capital S.A. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6