Trwa ładowanie...
d3pc2al

Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (159/2014) - EBI

Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (159/2014)

Share
d3pc2al
NEW CONNECT
Raport EBI nr 159 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2014 z dnia 09.09.2014 roku Spółka zależna, Columbus Energy S.A. /dawniej: PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. z siedzibą w Krakowie/ dokonała spłaty raty pożyczki w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) udzielonej w dniu 8 września 2014 r. przez Emitenta. O spłacie kolejnych rat Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Celem udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) był wzrost dynamiki rozwoju spółki zależnej. Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pc2al

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pc2al

Podziel się opinią

Share
d3pc2al
d3pc2al