Trwa ładowanie...
dg2c0g4
dg2c0g4
espi

Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (159/2014) - EBI

Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (159/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dg2c0g4
NEW CONNECT
Raport EBI nr 159 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2014 z dnia 09.09.2014 roku Spółka zależna, Columbus Energy S.A. /dawniej: PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. z siedzibą w Krakowie/ dokonała spłaty raty pożyczki w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) udzielonej w dniu 8 września 2014 r. przez Emitenta. O spłacie kolejnych rat Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Celem udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) był wzrost dynamiki rozwoju spółki zależnej. Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg2c0g4

Podziel się opinią

Share
dg2c0g4
dg2c0g4