Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

Columbus Capital - Udzielenie pożyczki spółce zależnej. (158/2014) - EBI

Columbus Capital - Udzielenie pożyczki spółce zależnej. (158/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
NEW CONNECT
Raport EBI nr 158 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Udzielenie pożyczki spółce zależnej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) informuje, iż zgodnie z realizowaną strategią działania inwestycyjnego zawarł umowę pożyczki z jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W dniu 9 grudnia 2014 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa pożyczki datowana na dzień 4 grudnia 2014 roku miedzy Emitentem, a spółką zależną 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie. Kwota pożyczki jakiej Emitent udzielił Spółce zależnej w dniu 4 grudnia 2014 roku wynosi 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Celem pożyczki jest wzrost dynamiki rozwoju spółki zależnej. Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e