Trwa ładowanie...
d25u7bm
d25u7bm
espi

Columbus Capital - Wycena wartości rynkowej Columbus Energy S.A. spółki zależnej Emitenta (123/2014) - EBI

Columbus Capital - Wycena wartości rynkowej Columbus Energy S.A. spółki zależnej Emitenta (123/2014)
Share
d25u7bm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 123 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wycena wartości rynkowej Columbus Energy S.A. spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 października 2014 r. otrzymał od Zarządu Spółki zależnej Wycenę Spółki Columbus Energy S.A. sporządzoną przez analityka finansowego. Wycenę wartości rynkowej Columbus Energy S.A. sporządzono na dzień 31.08.2014 r. Columbus Energy S.A. zleciła wykonanie przedmiotowej wyceny przedsiębiorstwa w związku z dynamicznym rozwojem podmiotu, jak również dla potrzeb określenia możliwości i założeń biznesowych Spółki i jej potencjału. Spółka przygotowuje się do oferty emisji akcji inwestorom i tym samym pozyskania środków na dalszy intensywny rozwój. Prezentowana w Wycenie projekcja finansowa obejmuje okres od września 2014 roku do końca 2018 roku. Opiera się ona w całości na założeniach Zarządu Spółki zależnej. W oparciu o metodę dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), szacowana wartość rynkowa kapitału własnego Columbus Energy S.A. (przy założeniu dyskonta z tytułu ryzyka projektu) na dzień 31 sierpnia 2014
roku wynosi 120.944,6 tys. zł. Z Wyceny wynika również że, przy przyjętych założeniach wartość Spółki zależnej z dnia 31.08.2014 r. może wzrosnąć do końca 2018 r. z 120.944,6 tys. zł, do 241.093,2 tys. zł. Wskazana przez analityka finansowego wartość podmiotu Columbus Energy S.A. potwierdza trafność podjętych przez Zarząd Spółki decyzji inwestycyjnych, a realizowanie wskazanych projektów wpłynie na rynkową wartość Spółki. Z tego również powodu Emitent podaje niniejszy komunikat. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25u7bm

Podziel się opinią

Share
d25u7bm
d25u7bm