Trwa ładowanie...
d2tgp7w

Columbus Capital - Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki zależnej 3FX sp. z o.o. (11/2015) - EBI

Columbus Capital - Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki zależnej 3FX sp. z o.o. (11/2015)

Share
d2tgp7w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki zależnej 3FX sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż Zarząd Emitenta w dniu 13 lutego 2015 r., będąc udziałowcem spółki 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie § 18 ust. 3 pkt a oraz § 18 ust. 5 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 4 sierpnia 2014 r. odwołał z dniem 13 lutego 2015 r. Panią Dorotę Denis ? Brewczyńską z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 3 FX sp. z o.o. oraz Panią Grażynę Brewczyńską z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W miejsce odwołanych osób z dniem 13 lutego 2015 r. powołał Pana Benjamina Dziedzic na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Bronisława Capik na Członka Rady Nadzorczej. Powołane osoby posiadają ogromne doświadczenie w branży sprzedaży usług związanych z działalnością operacyjną spółki zależnej oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji kreatywnej (obecnie Beloud), tworzeniem serwisów internetowych (Brillant Group), drukarnię internetową
(beprint.pl), są specjalistami od kreowania marki i zarządzenia rozproszoną strukturą sprzedaży. Emitent liczy, że Zarząd spółki zależnej będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia nowych członków Rady Nadzorczej. Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta będzie mieć wpływ na jego sytuację organizacyjną, finansową i gospodarczą. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w