Trwa ładowanie...
dp4qeo1

Columbus Capital - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (15/2015) - EBI

Columbus Capital - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (15/2015)

Share
dp4qeo1
NEW CONNECT
Raport EBI nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka", ?Emitent?) informuje o zwołaniu na dzień 8 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 210. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji, wzory pełnomocnictwa, oraz formularz do głosowania. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
COLUMBUSCAPITALformularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzez_pelnomo-5.pdf
COLUMBUSCAPITALinformacjaoliczbieakcjina_NWZA-2.pdf
COLUMBUSCAPITALogloszenieozwolaniu_NWZA-0.pdf
COLUMBUSCAPITALpelnomocnictwoosobafizyczna-4.pdf
COLUMBUSCAPITALpelnomocnictwoosobaprawna-3.pdf
COLUMBUSCAPITALprojektyuchwalnaNWZA08.04.2015_r.-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp4qeo1

Podziel się opinią

Share
dp4qeo1
dp4qeo1