Trwa ładowanie...
d2dbyiu
espi

COMP - Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (3/2013)

COMP - Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (3/2013)

Share
d2dbyiu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści: "Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U- Nr 154 pyz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Comp S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 10 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 14 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 242 925 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,10% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 242 925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,67% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu
transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 342 925 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,79% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 342.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,59% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu