Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

COMPERIA.PL S.A. - Szacunkowe przychody ze sprzedaży za I kwartał 2014 roku (13/2014)

COMPERIA.PL S.A. - Szacunkowe przychody ze sprzedaży za I kwartał 2014 roku (13/2014)

Share
d3nl2e8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Szacunkowe przychody ze sprzedaży za I kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), że w I kwartale roku obrotowego 2014 szacowane przychody netto Spółki ze sprzedaży usług wynoszą 3.500.000,00 złotych, co oznacza wzrost o 133% w ujęciu rok do roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPERIA.PL S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 642 91 19 | | +48 22 642 91 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-220-98-54 | | 140913752 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2014-04-11 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8