Trwa ładowanie...
d3md6pk

COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (47/2011)

COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (47/2011)

Share
d3md6pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka)
informuje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych (Program Pracowniczy). Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż wykonując uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 4 lipca 2011 roku "Regulaminu nabywania akcji własnych COMPLEX S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych", w dniu 10 października 2011 roku podczas sesji giełdowej Spółka nabyła łącznie 500 sztuk akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0020% kapitału
zakładowego Spółki oraz 0,0020% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,51 zł. Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 33.400 sztuk akcji własnych uprawniających do 33.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,1310 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1310 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 7 lipca 2011 roku i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. Regulaminie. Skup będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. W ramach realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych, Spółka może nabyć nie więcej niż 500.000 sztuk akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPLEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 92-332 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Edwarda Śmigłego Rydza | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6777777 | | 042 6777841 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.complexmetal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk