Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na ...

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego (20/2013)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
COPERNICUS SECURITIES S.A.
Temat
Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o ukaraniu Copernicus Capital TFI S.A., łączną karą pieniężną w wysokości 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych polskich), za naruszenie art. 65a ust. 1 pkt. 1, art. 65a ust. 1 pkt. 2, art. 104 ust. 5 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W opinii Zarządu Copernicus Securities S.A. jako podmiotu dominującego, wysokość kary jest zdecydowanie zbyt wysoka i niezbędnym stanie się złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COPERNICUS SECURITIES S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-019 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 5
(ulica) (numer)
+48 (22) 44 00 100 +48 (22) 44 00 105
(telefon) (fax)
copernicus@copernicus.pl www.copernicus.pl
(e-mail) (www)
107-000-36-07 140413771
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Marek Witkowski Prezes Zarządu Marek Witkowski
2013-10-21 Monika Trzeciak Członek Zarządu Monika Trzeciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz