Trwa ładowanie...
d1s9jz0
espi

CP ENERGIA S.A. - Zakończenie subskrypcji Akcji Serii K (65/2011)

CP ENERGIA S.A. - Zakończenie subskrypcji Akcji Serii K (65/2011)
Share
d1s9jz0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji Akcji Serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii K Zarząd Spółki CP Energia S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 28.10.2011 ? 10.11.2011, ? w ramach zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 24.11.2011 - 30.11.2011. 2. Data przydziału ? akcji z zapisów podstawowych i dodatkowych: 23.11.2011, ? akcji, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 01.12.2011. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 50 000 000. 4. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 32 455 057, w tym: ? w ramach zapisów podstawowych: 24 326 593, ? w ramach zapisów dodatkowych: 5 325, ? w ramach zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 8 123 139. 5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 32 455 057, w tym: ? W ramach zapisów podstawowych: 24 326 593, ? W ramach zapisów dodatkowych: 5 325,
? W ramach zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 8 123 139. 6. Cena po jakiej akcje były nabywane: 1 zł. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 131, w tym: ? W ramach zapisów podstawowych: 116, ? W ramach zapisów dodatkowych: 12, ? W ramach zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 3. 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 131, w tym: ? W ramach zapisów podstawowych: 116, ? W ramach zapisów dodatkowych: 12, ? W ramach zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych: 3. 9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 32 455 057 zł. 10. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii K zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Koszty emisji lub oferty" (str. 390). Według stanu wiedzy na dzień 30 listopada 2011 r. koszty emisji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur wyniosły: 743 232,96 zł, w tym: ? przygotowanie i
przeprowadzenie oferty: 324 181,00 zł, ? sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 330 572,21 zł, ? promocja oferty: 88 479,75 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji Serii K po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów potwierdzających koszty związane z emisją. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy. 11. Według stanu kosztów na dzień 30 listopada 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii K przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,0149 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CP ENERGIA S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała Zajączka 28
(ulica) (numer)
22 379 04 00 22 379 04 01
(telefon) (fax)
biuro@cpenergia.pl www.cpenergia.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2011-12-01 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s9jz0

Podziel się opinią

Share
d1s9jz0
d1s9jz0