Trwa ładowanie...
d45m2i3

CUBE.ITG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 34/2012 (1/2013)

CUBE.ITG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 34/2012 (1/2013)

Share
d45m2i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI nr 34/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z podaniem błędnego numeru raportu bieżącego ESPI nr 34/2012 z dnia 02.01.2013 r., Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. przedstawia korektę raportu bieżącego. Treść raportu pozostaje bez zmian. Było: Raport bieżący ESPI nr 34/2012 Jest: Raport bieżący ESPI nr 1/2013 Poniżej pełna treść raportu. Zarząd CUBE.ITG S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach CUBE.ITG S.A., dokonywanych przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających / osoby posiadające dostęp do informacji poufnych Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pierwszy zawiadamiający objął 887 181 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,35 zł w dniu 18.12.2012, a następnie zbył 887 181 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,35 zł w dniu 19.12.2012. Ponadto pierwszy zawiadamiający objął 52 819 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,31 zł w dniu 21.12.2012, a następnie zbył 52 819 sztuk akcji po cenie
wynoszącej 0,31 zł w dniu 27.12.2012. Drugi zawiadamiający objął 265 677 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,28 zł w dniu 20.12.2012, a następnie zbył 265 677 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,28 zł w dniu 21.12.2012. Ponadto drugi zawiadamiający zbył 52 819 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,31 zł w dniu 21.12.2012, a następnie objął 52 819 sztuk akcji po cenie wynoszącej 0,31 zł w dniu 27.12.2012. Dokonane transakcje były transakcjami cywilnoprawnymi. Osoby zawiadamiające nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-116 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołowska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 79 72 666 | | (71) 79 72 606 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Jacek Kujawa Członek Zarządu
2013-01-02 Piotr Hanusiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3