Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen ...

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (9/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwana ?Spółką?) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 punkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od wiceprezesa zarządu spółki ? Roberta Frączka. Robert Frączek poinformował, że: - w dniu 8 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 1.000 (jednego tysiąca) akcji Spółki po cenie 0,86 zł za akcję, - w dniu 8 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 5.309 (pięciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji Spółki po cenie 0,89 zł za akcję, - w dniu 8 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 2.000 (dwóch tysięcy) akcji Spółki po cenie 0,90 zł za akcję, - w dniu 8 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 4.700 (czterech tysięcy siedmiuset) akcji Spółki po cenie 0,93 zł za akcję, - w dniu 8 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 3.441 (trzech tysięcy czterystu czterdziestu jeden) akcji Spółki po cenie 0,94 zł za akcję, - w dniu 9 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 2.632 (dwóch tysięcy
sześciuset trzydziestu dwóch) akcji Spółki po cenie 0,95 zł za akcję, - w dniu 9 grudnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 2.368 (dwóch tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki po cenie 1,03 zł za akcję. Powołane transakcje zawarte zostały w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku ASO. Przedmiotowa informacja została sporządzona w dniu 10 grudnia 2014 r. w Piasecznie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 40A
(ulica) (numer)
22 726 38 00 22 726 38 01
(telefon) (fax)
sekretariat@ccsonline.pl www.ccsonline.pl
(e-mail) (www)
951-19-78-674 016321051
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
2014-12-10 Robert Frączek wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32