Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen...

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (19/2013)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwana "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 21 października 2013 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 punkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu Spółki. Członek zarządu poinformował, że: - w dniu 15 października 2013 r. sprzedał 2666 sztuk akcji Spółki po cenie 4,84 zł za akcję, - w dniu 17 października 2013 r. sprzedał 565 sztuk akcji Spółki po cenie 4,93 zł za akcję. Powołane transakcje zawarte zostały w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na rynku ASO.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 40A
(ulica) (numer)
22 726 38 00 22 726 38 01
(telefon) (fax)
sekretariat@ccsonline.pl www.ccsonline.pl
(e-mail) (www)
951-19-78-674 016321051
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Jerzy Zygmunt prezes zarządu
2013-10-21 Robert Frączek wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at