Trwa ładowanie...
d45sfe0
d45sfe0

Cyfrowy Polsat podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł

...
Share
d45sfe0

15.11. Warszawa (PAP) - Cyfrowy Polsat podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Umowa została zawarta 15 listopada. Sprzedającymi są Zygmunt Solorz-Żak, Heronim Ruta, spółka Karswell Limited oraz spółką Sensor Overseas Limited.

"Na mocy umowy spółka zobowiązuje się kupić a sprzedający sprzedać łącznie 2.369.467 akcji TV Polsat o wartości nominalnej 100 zł każda akcja stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 100 proc. głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy TV Polsat za łączną cenę 3.750.000.003,32 zł" - napisano w raporcie.

d45sfe0

Solorz-Żak zobowiązał się sprzedać 418.530 akcji za cenę 662.379.983,58 zł, Heronim Ruta 73.858 akcji za cenę 116.890.218,95 zł, Karswell Limited ma sprzedać 1.595.517 akcji za cenę 2.525.120.094,23 zł, a Sensor Overseas Limited 281.562 akcji za cenę 445.609.706,56 zł.

Umowa przewiduje, że 69,33 proc. ceny, czyli 2.600.000.000 zł, zostanie zapłacona w formie przelewu na rachunki sprzedających w dniu przeniesienia własności akcji, a pozostała część ceny, 1.150.000.003,32 zł przez potrącenie wierzytelności spółki z tytułu zapłaty za akcje objęte przez sprzedających w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez spółkę na podstawie uchwały WZA spółki z wierzytelnościami sprzedających z tytułu zapłaty pozostałej części ceny za akcje.

"Zgodnie ze wzorem umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych cena emisyjna akcji spółki obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne ma wynosić 14,37 zł za jedną akcje. Zarząd spółki zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela po cenie emisyjnej 14,37 zł, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu wykonania niniejszej umowy" - napisano w komunikacie. (PAP)

morb/ gor/

d45sfe0

Podziel się opinią

Share
d45sfe0
d45sfe0