Trwa ładowanie...
dlvsti6

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej Czerwonej Torebki - Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Merlin.pl S.A.), podała Czerwona Torebka. Przed wydzierżawieniem marki i sklepu Merlin.pl przez spółkę Topmall ta spółka zależna była operatorem sklepu internetowego Merlin.pl.

Share
dlvsti6

"Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd:

1) ogłosił upadłość dłużnika Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000253009, z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,

2) oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika złożone przez jego następujących wierzycieli: Virtualo Sp. z o.o. [?], Rekman Sp. z o.o. [?] , Jerzego Świebodzińskiego, Marcina Kierzkowskiego i Zbigniewa Loberta będących wspólnikami Sejf Danych s.c. [?], C.D.C. Sp. z o.o. [?] i Exorigo-Upos Sp. z o.o.,

dlvsti6

3) ustanowił zarząd własny upadłego co do całości majątku,

4) wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza,

5) wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Arkadiusza Sawali,

6) postanowił wezwać wierzycieli upadłego, by w okresie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o upadłości zgłosili swoje wierzytelności względem upadłego,

dlvsti6

7) postanowił wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym" - czytamy w komunikacie.

Sąd postanowił także, że do głównych elementów propozycji układowych należą:

1) podział wierzycieli na 3 grupy;

2) Grupa I obejmuje Alior Bank - wierzytelność ta, zabezpieczona hipotekami na nieruchomościach dłużnika, zostanie spłacona w 100% w terminie 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, w 8 równych ratach płatnych w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy, każda rata w wysokości 12,5%;

dlvsti6

3) Grupa II obejmuje wierzycieli, których wierzytelności są wyższe niż 100 000 zł, a którzy nie są wierzycielem z Grupy I, ich wierzytelności zostaną spłacone w 68% pierwotnej wysokości a w pozostałym zakresie umorzone, spłata nastąpi w terminie 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, w 8 ratach płatnych w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy, przy czym pierwszych 7 rat w wysokości 4% a ostatnia rata w wysokości 72%;

4) Grupa III obejmuje wierzycieli, których wierzytelności są niższe niż 100 000 zł, ich wierzytelności zostaną spłacone w 80% pierwotnej wysokości a w pozostałym zakresie umorzone, spłata nastąpi w terminie 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, w 8 ratach płatnych w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy, przy czym pierwszych 7 rat w wysokości 4% a ostatnia rata w wysokości 72%, podano także.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Pod koniec ub.r. Topmall podpisał umowę handlową, która zakłada dzierżawę znaku towarowego oraz domeny internetowej Merlin.pl.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6