Trwa ładowanie...
d2nhjt0

Częstochowa/ Radni uchwalili budżet na 2016 r., najwięcej na drogi

Częstochowscy radni uchwalili budżet na 2016 r. Zakłada m.in. wydanie łącznie ok. 50 mln zł miejskich środków na inwestycje drogowe. Zapisano też, jak powiedział prezydent miasta, najwyższe w historii samorządu środki na częstochowski sport.
Share
d2nhjt0

Ogólnie na kulturę fizyczną w przyszłorocznym budżecie, jak poinformował samorząd, przeznaczono blisko 15,5 mln zł. Na promocję miasta poprzez sport - dodatkowo jeszcze 3,5 mln zł.

"Będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe programy zdrowotne i program budowy boisk szkolnych, inwestować w budownictwo komunalne, nadal zlecać sporo zadań organizacjom pozarządowym, przygotowywać się do realizacji dużych inwestycji unijnych w kolejnych latach" - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Dodał, że udało się też wydzielić osobny fundusz na program budowy ścieżek rowerowych.

Poinformował również, że "przejściowy brak większych inwestycyjnych środków z UE w 2016 r." będzie rekompensowany "większą niż w 2015 r. liczbą małych i średnich inwestycji realizowanych m.in. w ramach budżetu obywatelskiego".

d2nhjt0

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 radnych, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. Częstochowska rada składa się z 28 radnych: z klubu PiS - 9, SLD - 9, Mieszkańcy Częstochowy - 4, PO - 4; dwoje radnych jest niezależnych. Koalicja PO-SLD ma łącznie 13 głosów.

Obrady nad budżetem trwały kilka godzin. Przeciwko głosowali radni PiS.

"Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poprze budżetu miasta na rok 2016. Podjęta przez pana prezydenta (Częstochowy) próba zahamowania zadłużenia miasta odbywa się poprzez cięcia wydatków majątkowych, cięcia wydatków inwestycyjnych. Natomiast naszym zamierzeniem, naszym celem (...) była próba skłonienia pana do racjonalizacji wydatków bieżących. Nie widzimy w pana działaniach takiego wysiłku" - powiedział radny Artur Sokołowski z PiS.

Początkowo również klub radnych "Mieszkańcy Częstochowy" wyjaśniał, że budżet uwzględnia zbyt mało ich wniosków, aby mogli go poprzeć. Radny Marcin Maranda zaapelował o "zwiększenie środków na promocję miasta przez piłkę nożną".

d2nhjt0

"Prezydent Częstochowy zaproponował kolejne autopoprawki. Ostatecznie na promocję miasta poprzez piłkę nożną przeznaczono 1,5 mln zł (w projekcie uchwały był poprzednio zapisany 1 mln zł)" - powiedział rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj.

Krzysztof Świerczyński z klubu "Mieszkańcy Częstochowy" powiedział, że ostatecznie zagłosowali "za" budżetem. "Uwarunkowaliśmy poparcie dla budżetu od przyjęcia naszych wniosków" - powiedział Świerczyński.

Przyszłoroczne dochody ok. 230-tysięcznej Częstochowy zaplanowano na ponad 1,005 mld zł, a wydatki na 1,027 mld zł. Deficyt (ok. 22,5 mln zł) zostanie pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z czwartej transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r.

Na wydatki majątkowe zaplanowano ponad 133 mln zł. Największe projekty inwestycyjne dotyczą dróg.

d2nhjt0

Wydatki na budowę przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) mają w przyszłym roku sięgnąć 41,3 mln zł (z czego środki własne 22,4 mln zł, a unijne 18,9 mln zł).

Miasto zaplanowało również wydanie m.in. ok. 2,7 mln zł na dokończenie budowy ul. św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi. Na program budowy i przebudowy częstochowskich ulic (konkretna lista ma dopiero powstać) miasto zakłada ponad 18,9 mln zł. Na podobny program budowy ścieżek rowerowych - 1,5 mln zł.

W planach znalazła się również budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej - ponad 2,5 mln zł.

Z większych wydatków inwestycyjnych Częstochowa planuje również przeznaczenie w 2016 r. 8,9 mln zł na budowę basenu przy IV liceum im. H. Sienkiewicza oraz 4 mln zł na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych (oddany do użytku ma zostać blok komunalny przy ul. Pułaskiego).

d2nhjt0

Częstochowa zamierza wydać w 2016 r. 62,9 mln zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Na bieżące utrzymanie dróg (w tym głównie ich zimowe oczyszczanie) zaplanowano 10 mln zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego powinny sięgnąć 30,4 mln zł (w tym dotacje dla Teatru im. A. Mickiewicza - ok. 4 mln zł, Filharmonii Częstochowskiej - ok. 6,3 mln zł, miejskich bibliotek - ok. 6 mln zł i Muzeum Częstochowskiego - ok. 3 mln zł).

Władze Częstochowy akcentują, że budżet na 2016 r. przewiduje kontynuację m.in. realizacji budżetu obywatelskiego, programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, nieodpłatnego korzystania z przedszkoli, modernizacji obiektów. Zakłada ponadto kontynuację prac mających przygotować inwestycje pod kątem absorpcji środków unijnych w nowej perspektywie.

"Planowane ogólne zadłużenie miasta na koniec 2016 r. ma być na takim samym poziomie, jak dług na koniec 2015 r. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii samorządu nie wzrośnie ogólne zadłużenie miasta. Będzie to mieć niewątpliwie pozytywny wpływ na utrzymanie wskaźników finansowych na poziomie zapewniającym m.in. możliwość bezproblemowego pozyskiwania środków unijnych w następnych latach" - poinformował samorząd.

d2nhjt0

Podziel się opinią

Share
d2nhjt0
d2nhjt0