Trwa ładowanie...

Czy nadal chcesz trzymać pieniądze w banku?

8,50% w ciągu 9 miesięcy* - tyle zarobił dla swoich klientów subfundusz OPERA Avista.pl działający w ramach parasola OPERA FIO. 8,50% to więcej niż banki oferują swoim klientom na lokatach przy zamrożeniu pieniędzy na cały rok.

Share
Czy nadal chcesz trzymać pieniądze w banku?
Źródło: WP.PL
ditx9je

8,50% w ciągu 9 miesięcy* - tyle zarobił dla swoich klientów subfundusz OPERA Avista.pl działający w ramach parasola OPERA FIO. 8,50% to więcej niż banki oferują swoim klientom na lokatach przy zamrożeniu pieniędzy na cały rok.

Subfundusz OPERA Avista.pl jest pozbawiony podstawowej wady lokat bankowych, czyli utraty odsetek w przypadku wypłaty choćby części środków przed zakończeniem lokaty. Klienci OPERA Avista.pl mogą każdego dnia swobodnie wypłacać środki z subfunduszu bez ryzyka utraty uzyskanej wcześniej stopy zwrotu. W każdej chwili można także dopłacać środki i w ten sposób efektywnie inwestować nadwyżki finansowe. Dzięki wysokiej rentowności oraz płynności OPERA Avista.pl jest atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.

ditx9je

Dodatkowym atutem oszczędzania w OPERA Avista.pl jest łatwy i szybki dostęp do 3 innych subfunduszy działających w ramach OPERA FIO. Są to subfundusze: akcyjny OPERA Universa.pl, zrównoważony OPERA Equilibrium.pl i surowcowy OPERA Substantia.pl. Aby przenieść środki z OPERA Avista.pl do innych subfunduszy, także pomiędzy nimi, wystarczy jedno zlecenie złożone w systemie transakcyjnym fundusz.pl, który umożliwia bezpieczny dostęp do oszczędności.

Konto Uczestnika można otworzyć wyłącznie przez Internet na fundusz.pl – OPERA Avista.pl nie jest dostępny u pośredników finansowych.

Subfunduszem OPERA Avista.pl zarządza OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – pierwsze niezależne od banków i firm ubezpieczeniowych TFI w Polsce. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. OPERA jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. 100% akcji OPERA TFI należy do kadry zarządzającej.

Więcej informacji na temat OPERA Avista.pl oraz OPERA TFI znaleźć można na www.opera.pl.

ditx9je

Na przewagę OPERA Avista.pl nad lokatami bankowymi składa się kilka czynników:

Doskonałe wyniki: 8,5% w ciągu 9 miesięcy*

Płynność: wpłaty i wypłaty codziennie bez utraty uzyskanej stopy zwrotu

Łatwość inwestycji: inwestycja wymaga jedynie wpłaty na indywidualny numer rachunku

ditx9je

Szybka realizacja zleceń: fundusz wypłaca środki najczęściej tego samego dnia i można je przekazywać na rachunki inne niż własne

Dostęp przez Internet: obsługa w bezpiecznym i szybkim systemie transakcyjnym fundusz.pl.

| * Stopa zwrotu netto obliczona za okres 9 miesięcy od 31.12.2007 r. do 30.09.2008 r., uwzględnia wszystkie zobowiązania Opera Avista.pl. Stopa zwrotu netto w okresie ostatnich 6 miesięcy, tj. od 31.03.2008 r. do 30.09.2008 r. wyniosła 6,25%. Przedstawione informacje finansowe nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. OPERA Avista.pl jest subfunduszem OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Więcej niż 35% Aktywów OPERA Avista.pl może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Republikę Federalną Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Cesarstwo Japonii, Turcję. Wymagane prawem informacje, w tym opis ryzyk oraz wysokość opłat związanych z inwestycją w jednostki uczestnictwa OPERA FIO są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego, statucie Funduszu oraz Tabeli Opłat, które dostępne są na
stronie internetowej www.opera.pl. Konto Uczestnika można otworzyć wyłącznie przez Internet na fundusz.pl – OPERA Avista.pl nie jest dostępny u pośredników finansowych. Subfunduszem OPERA Avista.pl zarządza OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – pierwsze niezależne od banków i firm ubezpieczeniowych TFI w Polsce. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. OPERA jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. 100% akcji OPERA TFI należy do kadry zarządzającej. Więcej informacji na temat OPERA Avista.pl oraz OPERA TFI znaleźć można na www.opera.pl. |
| --- |

ditx9je

Podziel się opinią

Share
ditx9je
ditx9je