Trwa ładowanie...
Materiał Sponsorowany przez Nexu.pl

Czym jest historia kredytowa?

Pozytywna historia kredytowa to często warunek konieczny, aby bank udzielił nam kredytu lub pożyczki. Czym dokładnie jest historia kredytowa i do czego jest potrzebna? Jakie czynniki mają wpływ na jej kształtowanie się? Czy wzięcie pożyczki bez historii kredytowej jest w ogóle możliwe? Na wszystkie te pytania odpowie poniższy artykuł.

 Źródło: materiały partnera
d2hesiv
d2hesiv

Co to jest historia kredytowa i do czego jest potrzebna?

Historia kredytowa ma duże znaczenie w sytuacji, kiedy planujemy wzięcie kredytu. Jest to zapis wszystkich naszych wcześniejszych transakcji, takich jak kredyty, pożyczki czy opóźnienia w płatnościach. Jest on szczególnie ważny dla instytucji finansowych i potencjalnych pożyczkobiorców, ponieważ dzięki historii kredytowej można ocenić naszą zdolność do spłaty zobowiązań i ocenić ryzyko, jakie jest związane z udzieleniem nam kredytu.

Posiadanie dobrej historii kredytowej otwiera przed nami drzwi do korzystniejszych warunków kredytowych, niższych stóp procentowych i większej dostępności finansowej. Z drugiej strony, negatywna historia kredytowa może utrudnić otrzymanie pożyczki lub prowadzić do większych kosztów finansowych. Dlatego też warto dbać o swoją historię kredytową, terminową regulację płatności i świadome zarządzanie swoimi zobowiązaniami. Pozwoli to zapewnić sobie stabilną i pozytywną pozycję finansową w przyszłości.

Co wpływa na historię kredytową?

Historia kredytowa poszczególnych osób jest kształtowana przez wiele czynników, które mają wpływ na ich ocenę przez instytucje finansowe. Pierwszym i najważniejszym kryterium jest terminowe spłacanie zobowiązań kredytowych. Regularne opłacanie rat kredytów i pożyczek jest podstawą kształtowania się dobrej historii kredytowej.

Kolejnym znaczącym czynnikiem jest poziom zadłużenia. Przekroczenie wysokiego procentowego stosunku zadłużenia do dostępnych środków może negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową. Oprócz tego znaczenie ma również długość historii kredytowej. Osoby z długą i pozytywną historią mają szansę otrzymać korzystniejsze warunki finansowe.

d2hesiv

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi także informacje nt. historii opóźnień w spłatach oraz egzekucji komorniczych. One również mają kluczowe znaczenie dla oceny kredytowej. Wszystkie te czynniki razem wzięte kształtują naszą wiarygodność i decydują o zdolnościach do uzyskania dodatkowego finansowania w formie kredytu lub pożyczki.

Czy możliwe jest wzięcie kredytu bez historii kredytowej?

Warto wiedzieć, że kredyt bez historii kredytowej jest możliwy. Aby go wziąć, należy najpierw dobrze rozeznać się w swojej sytuacji finansowej, sprawdzając, czy nie ma negatywnych wpisów w BIK. Następnie trzeba przeanalizować oferty banków i wybrać tą, która proponuje najlepsze warunki osobom bez historii kredytowej. Na koniec pozostaje jedynie złożenie wniosku i czekanie na jego pozytywne rozpatrzenie.

Blue Finance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 7011020984, REGON: 388221973, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553. Przyznanie Pożyczki Klientowi uzależnione jest od pozytywnego wyniku Oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Blue Finance Polska sp. z o.o. Pożyczkodawcą jest Blue Finance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyznanie i wysokość limitu kredytu odnawianego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 79,2% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Limitu kredytowego: 2000 zł; Oprocentowanie zmienne w skali roku 20,5%; Całkowita kwota kredytu (kwota Limitu kredytowego bez kredytowanych kosztów): 1763,71 zł; Całkowity koszt kredytu: 375,58 zł (w tym: Prowizja: 236,29 zł, Odsetki kapitałowe: 139,29 zł); Całkowita kwota do spłaty: 2139,29 zł; okres obowiązywania Umowy limitu kredytowego – czas określony 131 dni od dnia 27.02.2023 r. do dnia 08.07.2023 r.; Klient korzysta z kredytu w następujący sposób: (i) w pierwszym dniu obowiązywania Umowy Prowizja rozliczana jest automatycznie w ciężar Limitu kredytowego a Klient wykorzystuje pozostały dostępny Limit kredytowy w całości, (ii) w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego Klient dokonuje spłaty Minimalnej kwoty do spłaty w wysokości 15% wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z naliczonymi Odsetkami kapitałowymi, a następnie (iii) w tym samym dniu wykorzystuje w całości pozostałą kwotę dostępnego Limitu kredytowego. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Materiał Sponsorowany przez Nexu.pl
d2hesiv
d2hesiv