Trwa ładowanie...
d279szr

D&D S.A. - Przekroczenie progu 20% w głosach (6/2013)

D&D S.A. - Przekroczenie progu 20% w głosach (6/2013)

Share
d279szr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | KNF | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | D&D S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 20% w głosach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki INVESTcon GROUP S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w głosach w spółce D&D S.A., które nastąpiło w wyniku zawarcia dniu 28 lutego 2013 r. umowy cywilnoprawnej nabycia 400.000 akcji imiennych serii A spółki D&D S.A. Akcje serii A nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Po dokonaniu transakcji INVESTcon GROUP S.A. posiada 842.893 (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji spółki D&D S.A. dających prawo do 1.242.893 (miliona dwustu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu trzech) głosów, co stanowi 19,51% udziału w kapitale oraz 24,28% udział w głosach na WZA w Spółce D&D S.A. W powyższej liczbie akcji 400.000 akcji to akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do głosu, dające łącznie 800.000 głosów, nie wprowadzone do obrotu zorganizowanego, a 442.893 sztuki akcji to akcje zwykłe na okaziciela, dające 442.893 głosy. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający
posiadał 442.893 (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji spółki D&D S.A. dających prawo do 442.893 (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosów, co stanowiło 10,25% udział w kapitale oraz 8,65% udział w głosach na WZA w Spółce D&D S.A. Zawiadamiający wskazał, że nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. Zawiadamiający nie wyklucza w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | D&D SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | D&D S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Inwalidów | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 821 27 62 | | +48 33 821 27 64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5472034635 | | 240192114 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Damian Zagorski Członek Zarządu Damian Zagórski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr