Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Dane potwierdziły scenariusz dla RPP, złoty pozostaje stabilny

Czwartkowy, poranny handel przynosi próbę lekkiego umocnienia złotego i przerwania serii 5-sesji spadkowych. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1878 PLN za euro, 3,0254 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4372 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu lekko wzrosły i wynoszą aktualnie 4,154% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Dane potwierdziły scenariusz dla RPP, złoty pozostaje stabilny
Źródło: DM BOŚ
d1oxgpy

Czwartkowy, poranny handel przynosi próbę lekkiego umocnienia złotego i przerwania serii 5-sesji spadkowych. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1878 PLN za euro, 3,0254 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4372 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu lekko wzrosły i wynoszą aktualnie 4,154% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło próbę umocnienia krajowej waluty. Aktywność inwestorów, z uwagi na zbliżające się święta, pozostaje raczej ograniczona. Co ciekawe mocniej na kolejne doniesienia z Ukrainy zareagował polski dług, który wedle uczestników obrotu sprzedawany był przez podmioty zagraniczne. Nie można jednak wykluczyć skrócenia pozycji przed okresem świątecznym, tym bardziej, iż polski dług od końca stycznia zyskał ok. 80 pb. W kraju poznaliśmy dane dot. wynagrodzeń (4,8%) oraz zatrudnienia (0,5%). W połączeniu z wyższym odczytem inflacji bazowej (1,1% wobec oczek. 0,9%) powoduje to, iż zakładać można, że pod koniec roku zacznie pojawiać się presja inflacyjna. Scenariusz ten wpisuje się wiec dość klarownie w rynkowe oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w I kw. 2015r. W szerszym ujęciu wycena polskich aktywów (PLN oraz dług) pozostaje stabilna, jednak w dalszym ciągu widoczna jest „nerwowość” zagranicznego kapitału z powodu Ukrainy.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. produkcji przemysłowej za marzec. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 6,4% wobec 5,3% w lutym. Po korekcie lutowym danych inwestorzy spodziewają się wzrostu produkcji, co sygnalizują również ostatnie dane agencji Samar. Wątpliwym jest, aby dzisiejsze dane istotnie przełożyły się na notowania, gdyż rynek ulega już wygaszeniu aktywności przed jutrzejszym świętem.

d1oxgpy

Z rynkowego punktu widzenia wyhamowanie wzrostów na EUR/PLN oraz próba korekty na USD/PLN wskazuje, iż rynek dotarł obecnie do poziomów mogących stanowić obszar wyjścia do lekkiego umocnienia złotego. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się jednak przejście w stan konsolidacji, a na mocniejsze ruchy przyjdzie nam poczekać do wtorku.

Konrad Ryczko analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1oxgpy

Podziel się opinią

Share
d1oxgpy
d1oxgpy