Trwa ładowanie...
d1t9uq8

DANKS S.A. - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 (13/2014) /EBI

DANKS S.A. - Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2013 (13/2014) /EBI

Share
d1t9uq8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Załączniki
Plik Opis
Danks-jednostkowyraportroczny_2013-0.pdf
Danks-opiniairaportzbadaniasprawozdaniafinansowego_2013-2.pdf
Danks-sprawozdaniefinansowe2013-1.pdf
Danks-sprawozdaniezdzialalnosci_2013-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

Podziel się opinią

Share
d1t9uq8
d1t9uq8