Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)

DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)
Share
dsoken6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku zawiadomienia od Pana Jacka Zająca. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Pan Jacek Zając poinformował, że w dniu 22 kwietnia 2014 roku nabył, w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym, 22.559 akcji Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 415.135 akcji Spółki, reprezentujących 4,98 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 437.694 akcje Spółki, reprezentujące 5,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DANKS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-604 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rafaela 14
(ulica) (numer)
+48 22 678 89 85 +48 22 679 45 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5241007302 011286634
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6