Trwa ładowanie...
d1zr4od
d1zr4od
espi

DEBICA - Zmiana terminu publikacji raportu pólrocznego za 2011 r. (31/2011)

DEBICA - Zmiana terminu publikacji raportu pólrocznego za 2011 r. (31/2011)
Share
d1zr4od
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu pólrocznego za 2011 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego. Publikacja raportu nastąpi 31 sierpnia 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
d1zr4od

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych
2011-07-26 Marta Konopacka Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zr4od

Podziel się opinią

Share
d1zr4od
d1zr4od