Trwa ładowanie...
d4fvbfp

DEBT TRADING PARTNERS - Korekta raportu EBI nr 2/2015 - Oprocentowanie obligacji serii C w VII ok ... - EBI

DEBT TRADING PARTNERS - Korekta raportu EBI nr 2/2015 - Oprocentowanie obligacji serii C w VII okresie odsetkowym (3/2015)

Share
d4fvbfp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu EBI nr 2/2015 - Oprocentowanie obligacji serii C w VII okresie odsetkowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Debt Trading Partners BIS sp. z. o. o. (?Spółka?) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 2/2015, przekazanego w dniu 12 lutego 2015 r. Przyczyną korekty jest błędnym podaniem wysokości oprocentowania i stopy bazowej WIBOR3M, na dzień 12 lutego 2015 r. dla obligacji serii C w siódmym okresie odsetkowym. Do wyliczeń oprocentowania Spółka pobrała stopę bazową WIBOR3M w wysokości 1,96% przedstawioną przez portal finansowy, natomiast prawidłowa stopa wynosi 1,95%. W związku z korektą stopy bazowej WIBOR3M prawidłowy łączny kupon odsetkowy od obligacji serii C w siódmym okresie odsetkowym wynosi 6,45% a nie jak wcześniej podano 6,46%. Treść raportu po korekcie: Debt Trading Partners BIS sp. z. o. o. informuje, że oprocentowanie obligacji serii C oznaczonych numerem ISIN PLDPTRP00028, notowanych pod nazwą DTP0816, w VII okresie odsetkowym będzie wynosić 6,45 procent w skali roku. Zmiana oprocentowania wiąże się ze zmianą stopy bazowej WIBOR3M, która na dzień 12 lutego 2015 r. (dzień ustalenia stawki
referencyjnej) wynosi 1,95 procent w skali roku. Stopa bazowa (WIBOR3M) jest powiększana o marżę w wysokości 4,5 procent, co łącznie daje kupon obligacji na poziomie 6,45 procent w skali roku. Siódmy okres odsetkowy będzie trwał od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 10) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4fvbfp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Handzlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp