Trwa ładowanie...
d1ujtbq
espi
22-01-2013 14:06

DECORA - Zbycie znacznego pakietu akcji ? zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co na...

DECORA - Zbycie znacznego pakietu akcji ? zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (3/2013)

Share
d1ujtbq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DECORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji ? zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 stycznia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, powziął informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze ING spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 11 stycznia 2013 r.
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 588.190 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,20% kapitału zakładowego Emitenta. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 588.190 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 15 stycznia 2013 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 523.190 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,63% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 523.190 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) ? 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje
do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienieponiżej5%_ING.pdf | Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających mniej niż 5% głosów | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ujtbq

| | | DECORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego | | 24A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 64 200 | | +48 61 28 54 975 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7861000577 | | 630247715 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ujtbq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ujtbq
d1ujtbq