Trwa ładowanie...
d1vpb86
d1vpb86

Deficyt w budżecie po maju wyniósł 30.943,0 mln zł - MF (tabela)

17.06. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po maju 2013 roku wyniósł 30.943,0 mln zł, co daje 87,0 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało...
Share
d1vpb86

17.06. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po maju 2013 roku wyniósł 30.943,0 mln zł, co daje 87,0 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 138.747,1 mln zł, czyli 41,4 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 107.804,1 mln zł, czyli 36,0 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

d1vpb86

plan wykonanie wykonanie
na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 107.804,1 36,0
podatkowe 266.982,7 96.418,4 36,1
podatki pośrednie 192.208,2 68.441,0 35,6
w tym
podatek akcyzowy 64.543,7 22.754,1 35,3
CIT 29.638,5 10.992,3* 37,1
PIT 42.936,0 16.090,2* 37,5

dochody niepodatkowe 30.806,7 10.970,0 35,6
w tym cło 2.001,0 790,4 39,5
środki z UE 1.595,9 415,7 26,0
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 187,9 53,7 28,6
fundusze
strukturalne i inne 1.408,0 362,0 25,7

WYDATKI 334.950,8 138.747,1 41,4
obsługa długu
krajowego 32.126,2 12.455,5 38,8
obsługa długu
zagranicznego 11.385,7 6.814,7 59,9
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 17.775,3 9.812,6 55,2
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.875,2 6.321,9 39,8
dotacje dla FUS 37.113,9 14.714,0 39,6
subwencja dla
samorządów 51.259,5 25.922,8** 50,6

d1vpb86

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -30.943,0 87,0

Środki na finans.
budżetu środków UE 6.154,5 -1.191,6 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU* 29.411,0 32.134,6 109,3

krajowe 12.546,9 23.455,3 186,9

d1vpb86

bony - -1.089,6 -
obligacje 25.478,6 39.151,0 153,7
środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1
pożyczki udzielone -4.792,6 -6.841,6 142,8
zarządzanie
płynnością sektora - 1.425,8 -
pozostałe przychody
i rozchody - 0,0 -
przychody z prywat. 5.000,6 1.869,5 37,4
rozdysponowanie
przychodów z prywat. -15.090,4 -5.281,4 35,0
w tym OFE -11.314,7 -4.136,8 36,6
Prefinansowanie
z UE -49,3 166,1 -
lokata - 19.610,6 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 5.000,0 -2.249,0 -
budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 8.679,3 51,5

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za maj - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2.260,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za maj wynosi - 3.027,0 mln zł.

* obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

(PAP)

nik/ ana/

d1vpb86

Podziel się opinią

Share
d1vpb86
d1vpb86