Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (32/2014) - EBI

DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (32/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat linii kredytowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W ślad za wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi aranżacji linii kredytowej dla Depend S.A. przez Prometheus Capital Group informujemy, że w dniu 10 grudnia 2014 r. otrzymaliśmy kopię pisma z dnia 09 grudnia 2014 r. przesłanego z Bank of America do Prometheus Capital Group a dotyczącego linii kredytowej dla Depend SA . Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tego pisma : ?Dotyczy: Transakcji o kodzie 12-06470HK DEPEND S.A., Warszawa, Polska Szanowni Państwo, Celem niniejszego pisma jest podsumowanie dyskusji z naszego ostatniego spotkania poświęconego wyżej powołanej transakcji. Opóźnienie wynikłe podczas procedowania kredytów dla syndykatu, którego składową jest omawiana transakcja, spowodowane zostało znaczną liczbą rosyjskich beneficjentów, będących również składowymi wyjściowego syndykatu. Gdy nałożone zostały sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, niektórzy z tych beneficjentów musieli zostać wykluczeni z tej grupy, ze względu na dwa czynniki: (1) konsekwencje zmiany ratingu dla tych kredytów; (2)
przewidywane problemy z wytransferowaniem z Federacji Rosyjskiej środków przeznaczonych na spłatę kredytu w dacie jego zapadalności. Łączna kwota tych kredytów była na tyle znaczna, że uznane zostało za konieczne całkowite zrestrukturyzowanie syndykatu, co zajęło czas i spowodowało konsekwencje finansowe. Nasz departament syndykalizacji ocenia, że ostateczne porozumienia w tej kwestii zawarte zostaną nie później niż 19 grudnia 2014 r. Banki będące uczestnikami konsorcjum zostaną zobowiązane do zgromadzenia funduszu kredytowego natychmiast po tej dacie, z prawdopodobną datą napełnienia tego funduszu do końca bieżącego roku. Wówczas sformułowany i sformalizowany zostanie Harmonogram Wypłat. Aktualną informację na temat postępu wspomnianych czynności przekażemy nie później niż do 22 grudnia 2014 r.? Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Henryk Kluba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm