Trwa ładowanie...
d3088lh

DEPEND - Raport miesięczny ? marzec 2015 r. (15/2015) - EBI

DEPEND - Raport miesięczny ? marzec 2015 r. (15/2015)

Share
d3088lh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny ? marzec 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DEPEND S.A. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem, nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym DEPEND S.A. tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jedynym zdarzeniem, które może mieć wpływ na sytuację spółki jest Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Depend SA na rynku NewConnect. Zawieszenie to spowodowane zostało nie podporządkowaniem się Emitenta żądaniu sporządzenia i publikacji analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki. W ocenie Emitenta żądanie to było nieuzasadnione, biorąc pod uwagę punktualne publikowanie przez
Emitenta wszelkich wymaganych raportów, w tym wyczerpujących raportów finansowych.. Wpływ tego zdarzenia jest trudny do określenia, gdyż faktycznie decyzja ta nie ma związku z prowadzoną i planowaną przez Spółkę działalnością. W ocenie Emitenta wspomniana uchwała nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta. Należy jednak stwierdzić, że stanowi poważną niedogodność dla akcjonariuszy uniemożliwiając im obrót akcjami za pośrednictwem NewConnect. 2) zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2015 roku: - EBI RB nr 9/2015 z dn. 02.03.2015 r. ? Informacja na temat linii kredytowej - EBI RB nr 10/2015 z dn. 02.03.2015 r. ? Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Depend SA na rynku NewConnect - EBI RB nr 11/2015 z dn. 12.03.2015 r. ? Raport miesięczny ? luty 2015 r. - EBI
RB nr 12/2015 z dn. 18.03.2015 r. ? Informacja na temat linii kredytowej - EBI RB nr 13/2015 z dn. 20.03.2015 r. ? Korekta raportu bieżącego 9/2015 z dnia 02/03/2015 3) informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem Spółka otrzymała od Prometheus Capital Group potwierdzenie włączenia spółki do syndykatu HK-0016027-12 oraz harmonogram czynności związanych z finalną wypłatą linii kredytowej. Szczegóły powyżej wymienionych informacji opublikowanie zostały w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 18 marca 2015 r. 4) kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia jego interesów. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). - 13 kwietnia 2015 r. Publikacja raportu
miesięcznego za marzec 2015 r. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3088lh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Henryk Kluba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3088lh

Podziel się opinią

Share
d3088lh
d3088lh